Therapieën

Fitness Rooster 
Podo Posturaal Therapie 

Podo = voet (Latijn)

Posturaal = houding (van het Engelse posture)

 

Podoposturaal therapie is een therapiewijze, die gebruik maakt van reflexwerking onder de voeten om zodoende een stands-/ houdingsverandering hoger in het lichaam te weeg te brengen, waardoor klachten verholpen kunnen worden.

Iedere standsverandering van de voeten veroorzaakt een veranderde positie van ieder ander lichaamsdeel, tot in de nek toe. Omgekeerd idem!

Sportfysiotherapie 

De sportfysiotherapeut speelt een belangrijke rol bij preventie, voorlichting en advies voor iedereen die wil gaan sporten of sport als hobby of beroep heeft.

 

De sportfysiotherapeut behandelt cliënten die na ziekte of blessures weer aan het werk willen en/of weer willen sporten. Hij begeleidt en adviseert ervaren sporters die hun sport op hoog niveau willen beoefenen. In zijn praktijk ziet de sportfysiotherapeut ook andere (kwetsbare) doelgroepen, zoals ouderen en kinderen, bij wie sport wordt ingezet als onderdeel van de therapie.

Fysiotherapie  

Als fysiotherapeut ben je een belangrijke schakel in het genezingsproces van vele mensen. Je onderzoekt, analyseert, voorkomt en behandelt lichamelijke problemen zodat mensen weer zo goed mogelijk hun dagelijks leven kunnen leiden.

Body Stress Release

Hier vindt u alle info over Body Stress Release